ჩვენი სერვისები

გარდა ზეთისხლის ნერგებისა, კომპანია გთავაზობთ სხვა ნერგებსაც:  კაკალი (ჩენდლერი & ფრანქუეტა),  ვაშლი,  მსხალი,  ბალი,  ნუში, კომში , ბროწეული,  ატამი...

ზ ე თ ი ს ხ ი ლ ი

სრულად ნახვა

ბ რ ო წ ე უ ლ ი

სრულად ნახვა

ა ლ უ ბ ალ ი

სრულად ნახვა

მ ს ხ ა ლ ი

სრულად ნახვა
შეკვეთა

ეძებთ სხვა მცენარის ნერგს?

დაგვიკავშირდით და შეგვიკვეთეთ ნებისმიერი სახეობის ნერგი