ნ უ შ ი

წარმოშობის ქვეყანა საფრანგეთია. მსხმოიარობას იწყებს 3-4 წლიდან. სხვა ნერგებისაგან განსხვავებით გვიან ყვავის. ნაყოფი დიდი ზომისაა. უხვმოსავლიანია. მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ჯიშად ითვლება. 
1 ჰ - 200 ნერგი; 7/9 ტონა

შეკვეთა

სხვა სერვისები

  • შეკვეთა

    ეძებთ სხვა მცენარის ნერგს?

    დაგვიკავშირდით და შეგვიკვეთეთ ნებისმიერი სახეობის ნერგი