კ ა კ ა ლ ი

1. ფრანქუეტა: წარმოშობის ქვეყანა საფრანგეთია. გამოირჩევა სიმაღლით. ტოტები ფართოდ გაშლილი აქვს. ნაყოფი მოგრძო ფორმისაა. გამოიყენება სხვადასხვა კაკლის ჯიშის დასამტვერად. შედარებით გვიან ყვავის. ნაყოფის გული თეთრი ფერისაა. შიგთავსის (გულის) წონა 53 გრ.-ია. 
2. ჩენდლერი: წარმოშობის ქვეყანა ამერიკაა. მსხმოიარობას იწყებს 5 წლიდან. თითო ყუნწზე ისხამს 1-4 ცალ ნაყოფს. შიდა გარსი თხელკანიანი და მრგვალი ფორმისაა. გამოირჩევა მსხმოიარობით. ნაყოფი (100-დან 90% თეთრი ფერისაა). ხის სიმაღლე საშუალოა. სხვა კაკლის ხეებისაგან განსხვავებით გვიან ყვავის. ნერგების დარგვისთვის საუკეთესო ვარიანტებია: 8 X 8, 9 X 9, 10 X 10 დაშორება. ნაყოფის გულის წონა 6,5 - 7 გრ.-ია. 
1 ჰ - 150 ნერგი; 6/8 ტონა

შეკვეთა

სხვა სერვისები

  • შეკვეთა

    ეძებთ სხვა მცენარის ნერგს?

    დაგვიკავშირდით და შეგვიკვეთეთ ნებისმიერი სახეობის ნერგი