ბ ა ლ ი

წარმოშობის ქვეყანა თურქეთია. მსხმოიარობას იწყებს 3-4 წლიდან. ნაყოფი დიდი ზომის, გულის ფორმისაა. მუქი წითელი და ტკბილია. იკრიფება მე-6 - მე-7 თვეს.
1 ჰ - 800 ნერგი; 24/28 ტონა

შეკვეთა

სხვა სერვისები

  • შეკვეთა

    ეძებთ სხვა მცენარის ნერგს?

    დაგვიკავშირდით და შეგვიკვეთეთ ნებისმიერი სახეობის ნერგი