ზეთი "პრემიუმი" არის ექსტრა ვირჯინის, უმაღლესი ხარისხის ზეთისხილის ზეთი, რომლის გამოწურვაც ხდება ცივი გამოხდის წესით, ნაყოფის დაკრეფიდან 2 საათში.